شنونده: 4
دریافت: 6
بازدید: 1241

فروردین|94

30

13:39

احترام متقابل، تنها راه تعامل با ایران بشنوید

ایران‌صدا: وزیرامورخارجه‌ایران گفت: همه می‌دانند که گزینه‌ی نظامی علیه ایران موضوعیت ندارد و بهتر است دیگر مطرح نشود.

محمدجواد ظریف، وزیرامورخارجه ایران، در واکنش به اظهارات تهدید‌آمیز برخی مقامات آمریکایی گفت: آنها باید بدانند تنها راه تعامل با ایران، به‌رسمیت‌شناختن حقوق ایران و احترام متقابل است.
در صدای شاهد گزارش را بشنوید.

سردبیر: عماد پيران‌عقل

تهیه کننده اینترنتی: آسيه حيدري

اجتماعی

 

منبع :راديو تهران

 
  • 0':46"|صداي شاهد خبر

 

 

 

مدت:

0':46"

 

ایمیل شما:

email icon